Wednesday, June 9, 2010

Carl kulit


Carl's Pirate Party was a success. I still got an overwhelming response even ti'll today.Kasama na ung mga pahabol na regalo at cash ( i like..lol) Thanks to the power of pinata, pabitin at paint face nag enjoy ang mga bata... at many thanks to the power of a photobooth nag enjoy ang mga hindi na bata... hahah...


Anyways my tummy is almost 11 weeks. Para akong tanga at nagpaplano na para sa christening. Hahah...